O projektu
Naziv projekta:
"Mijenjamo se! Modernizacija strukovnih kurikuluma sukladno promjenjivim potrebama tržišta rada"

Nositelj projekta:
Srednja škola Krapina

Partner:
Srednja škola Konjščina

Opći cilj projekta:
Cilj dodjele bespovratnih sredstava je unapređenje kvalitete strukovnog obrazovanja radi pružanja suvremene i na učenike usmjerene nastave u skladu s promjenjivim potrebama gospodarstva.

Posebni ciljevi projekta:

Unaprijediti zapošljivost i nastavak školovanja učenika Srednje škole Krapina i Srednje škole Konjščina implementacijom HKO-a i usklađivanjem kompetencija učenika s potrebama tržišta rada.
Unaprijediti kvalitetu obrazovanja osuvremenjivanjem nastavnog sadržaja i načina njihove realizacije i poboljšati kapacitete Srednje škole Krapina i Srednje škole Konjščina kako bi se unaprijedile jezično-komunikacijske, digitalne, socijalne i tehnološke kompetencije učenika te povećala motivacija za aktivnije sudjelovanje u formalnim i neformalnim obrazovnim aktivnostima.
Osigurati sustav potpore učenicima planiranjem i provedbom dvaju novih potpornih mehanizama, s ciljem unapređenja kompetencija i pružanja dodatnih mogućnosti za profesionalni i osobni razvoj.


Kratak opis projektnih aktivnosti:
1. Formiranje Ureda za razvoj karijera
2. Utvrđivanje nedostataka postojećeg sadržaja i potreba tržišta rada
3. Unapređenje postojećih nastavnih sadržaja
4. Uvođenje novih metoda, modernizacija dodaktičkih sredstava i tehnologije
5. Poboljšanje kompetencija nastavnika dviju škola kako bi se postigli željeni rezultati u poučavanju
6. Povećanje socijalne inkluzije i rezultata obrazovanja osoba s posebnim potrebama i osoba u nepovoljnom položaju
7. Izrada dugoročnih planova razvoja škole
8. Promidžba i vidljivost
9. Upravljanje projektom i adiministracija

Ukupna vrijednost projekta:
1.786.896,00 kn
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

Razdoblje provedbe projekta:
12 mjeseci (1.5.2015. - 30.4.2016.)

Kontakt osobe za više informacija:
Maja Belošević, voditeljica projekta
mail: belosevicmaja@gmail.com
         mijenjamo-se@ss-krapina.skole.hr

Sadržaj ove publikacije/emitiranog materijala
isključiva je odgovornost Srednje škole Krapina.


Izradu web stranice suficinanirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Copyright © 2015 | Srednja škola Krapina - Projekt "Mijenjamo se!" | Sva prava pridržana