Ishodi projekta
Ishodi projekta "Mijenjamo se! Modernizacija strukovnih kurikuluma sukladno promjenjivim potrebama tržišta rada":

1. Osiguran sustav potpore učenicima i poslodavcima; osnovan Ured za razvoj karijera
2. Utvrđeni nedostaci postojećeg obrazovnog sadržaja; utvrđeni problemi obrazovnog ishoda
3. Izrađeni dugoročni planovi razvoja strukovnih škola; povećana interna kvaliteta školskog sustava
4. Unaprijeđeni postojeći nastavni sadržaji i modernizacija didaktičkih sredstava i tehnologija; 442 učenika će imati korist iz moderniziranog programa; unaprijeđeni ishodi učenja
5. Unaprijeđene kompetencije nastavnika dviju strukovnih škola; 35 strukovnih nastavnika uključenih u programe usavršavanja; povećana kvaliteta poučavanja
6. Povećana pokretljivost učenika i nastavnika; unaprijeđenje međunarodne kompetencije i mogućnosti usavršavanja u inozemstvu
7. Povećan broj inovativnih projekata; povećana svijest učenika o važnosti znanja i inovacija za konkurentno zapošljavanje i regionalni razvoj; prepoznati potencijali i pružena podrška učenicima u razvoju inovacija
8. Unaprijeđena socijalna inkluzija osoba s posebnim potrebama; unaprijeđeni ishodi učenja i društvene kompetencije i samostalnost učenika s posebnim potrebama; unaprijeđena društvena uključivost osoba u nepovoljnom položaju
Sadržaj ove publikacije/emitiranog materijala
isključiva je odgovornost Srednje škole Krapina.


Izradu web stranice suficinanirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Copyright © 2015 | Srednja škola Krapina - Projekt "Mijenjamo se!" | Sva prava pridržana