Projekt Mijenjamo se! - Didaktičko-metodička i pedagoška usavršavanja nastavnika
Didaktičko-metodička i pedagoška usavršavanja nastavnika
27.11.2015


U okviru elementa "Poboljšanje kompetencija nastavnika dviju škola kako bi se postigli željeni rezultati u poučavanju" provodi se stručno usavršavanje nastavnika u području didaktičko-metodičkih i pedagoških znanja i vještina.  

Stručno usavršavanje provodit će se u pet modula. Dana 26.11.2015. realizirana su dva modula: 
1. Suvremene nastavne strategije i metode aktivnog učenja
2. Metode diferenciranog i individualiziranog rada u nastavi
3. Korištenje suvremene obrazovne tehnologije s naglaskom na digitalne nastavne sadržaje
4. Upravljanje razredom
5. Evaluacija nastavnog rada i postignuća učenika

Na temelju navedenih modula nastavnici će moći implementirati suvremene i inovativne nastavne sadržaje, metode i oblike rada u nastavi. Učenici će kroz takvu nastavu aktivno sudjelovati, učiti iskustvom i eksperimentiranjem. Jedan od ključnih zadataka takve suvremene škole jest otkrivanje i usvajanje znanja koja čine cjelovit i logičan sustav koji će učenike uvesti i pripremiti za cjeloživotno obrazovanje i usavršavanje. 

Fotogaleriji možete pristupiti ovdje.
Sadržaj ove publikacije/emitiranog materijala
isključiva je odgovornost Srednje škole Krapina.


Izradu web stranice suficinanirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Copyright © 2015 | Srednja škola Krapina - Projekt "Mijenjamo se!" | Sva prava pridržana