Projekt Mijenjamo se! - Tražimo vršnjake pomagače!
Tražimo vršnjake pomagače!
14.10.2015


Srednja škola Krapina traži učenike koji će pomagati svojim vršnjacima.

Mnogi učenici u našoj školi imaju problema s učenjem. Iz tog razloga njima je potrebna osoba koja će im biti prijatelj, osoba kojoj će se moći povjeriti, koja će ih razumjeti u njihovu problemu, a u konačnici će im i olakšati proces učenja. Ulogu pomagača mogu preuzeti vršnjaci koji žele volontirati i pomagati drugima. Svi koji su motivirani u pomaganju drugima mogu se prijaviti za vršnjake pomagače. Kako bi se što bolje pripremili, za njih će biti organizirana edukacija o tome kako postati dobar vršnjak pomagač.
Osim spomenute edukacije, nagrada za vršnjake pomagače bit će i upis volonterskih sati u volontersku knjižicu, priznanje o sudjelovanju u programu vršnjaka pomagača. Međutim najveća nagrada za vršnjake pomagače biti će stečena nova prijateljstva, nova znanja i iskustva. Najveća nagrada za njih je pomagati drugima.

Zainteresirani se mogu javiti profesorici Brankici Čavužić i ispuniti pristupnicu do petka 16.10.2015. godine.Povezane datoteke za ovu novost:
Prijavnica - vršnjaci pomagači.pdf
Sadržaj ove publikacije/emitiranog materijala
isključiva je odgovornost Srednje škole Krapina.


Izradu web stranice suficinanirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Copyright © 2015 | Srednja škola Krapina - Projekt "Mijenjamo se!" | Sva prava pridržana