Projekt Mijenjamo se! - Istraživanje tržišta rada u Krapinsko - zagorskoj županiji
Istraživanje tržišta rada u Krapinsko - zagorskoj županiji
02.09.2015


Zagorska razvojna agencija d.o.o. je u suradnji sa Srednjom školom Krapina i Srednjom školom Konjščina provela istraživanje tržišta rada u Krapinsko - zagorskoj županiji kako bi se utvrdile potrebe i potražnja za zanimanjima za koja se učenici školuju u dvije partnerske škole.

Cilj analize jest ukazati na potrebu i značaj planiranja, obuke i razvoja kadrova i usklađivanja sadržaja obrazovanja, nastavnih planova i programa sa stvarnim potrebama tržišta rada.
Osnovni je predmet istraživanja bio utvrditi nedostatke postojećeg obrazovnog sadržaja u odnosu na potrebe realnog sektora, odnosno tržišta rada.
Istraživanje je obuhvatilo informacije o dosadašnjoj suradnji škola i poslodavaca, stavove poslodavaca o trenutnim manjkovima vještina kod radne snage koju zapošljavaju te njihovim procjenama novog zapošljavanja u budućem razdoblju. Tijekom istraživanja primijenjeni su individualni intervjui s poslodavcima, fokus grupe s poslodavcima i bivšim učenicima, upitnici, ankete, a sve kako bi se osim kvantitativnih pokazatelja i činjenica dobili i kvalitativni podaci, kao što su stavovi, ocjene, preferencije i vrijednosti.
Fotogaleriji s fokus grupa poslodavaca i fokus grupa bivših učenika možete pristupiti ovdje.


Sadržaj ove publikacije/emitiranog materijala
isključiva je odgovornost Srednje škole Krapina.


Izradu web stranice suficinanirala je Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Copyright © 2015 | Srednja škola Krapina - Projekt "Mijenjamo se!" | Sva prava pridržana